Haşere ilaçları http://www.il-ser.com.tr/images/3.png www.il-ser.com.tr
Larva İlaçları
ALTOSİD (İTHAL)
DİFLUBENZURON 10 SC
DİFLUBENZURON 48 SC
SUMİLARV 0,5 G
SUMİLARV 5 WDG

ALTOSİD (İTHAL)

(Üretici firma BİOSAV)

 

Aktif Madde

          S-Methoprene

Temel özellikleri

Altosid, kimyasal ajanlar gibi direkt bir toksin değildir. Tamamen hedef alınan haşereyi etkiler. Su içerisinde bulunan diğer canlılara ve çevreye zarar vermez. Son derece güvenli yapısından dolayı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, ALTOSİD'in içme sularında dahi kullanılabileceği bildirilmiştir.

ALTOSİD uygulanmasından sonra, larvalar üzerinde bir etki görülmez. Yalnızca, son dönem larvaları normalden biraz daha büyük olabilir. Larvalar normal olarak gelişip pupa haline gelirler. Bu pupalar ya ölür ya da içlerinden ergin sivrisinek çıkması mümkün olmaz.

Böcek İlaçları, Haşere İlaçları, Haşere İlacı, Altosid, Böcek İlacı
Kullanma Talimatı

• Tarif edilen miktarda Altosid alınıp püskürtme tankına ilave yapılır.
• Tank, karışım oranına uygun miktarda su ile doldurulur.
• Tank, ağzı kapatılarak iki defa çalkalanır.
• Önerildiği şekilde ilaçlamaya başlanır.
Kullanım Yeri   Hedef Haşere Türü   Karışım Oranı (İlaç + Su )   KarışımUygulama Dozu (Hektara)
 
Kirli Sular   Sivrisinek   0,8 İt + 99,2 lt   100 lt/ha
 
Etki süresi 36 gündür

 

• Altosid'i 2. 3. ve/veya 4. gömlek larva mevcutken uygulayın
• Uygulama yapılan yerdeki larvaların pupa haline geçmesini bekleyin. Ondan sonra, bu pupalardan örnekler toplayıp, etkinliğin saptanması amacıyla laboratuvara gönderin.
• Pupaları birkaç gün süreyle gözleyin. Methoprene'den etkilenen sivrisinekler, pupadan çıkarken ölür
(ölü pupalar çok çabuk bozulacağından ve bu nedenle kolay kolay görülemeyeceğinden, gözlem çok dikkatli yapılmalıdır.) 4. Uygulama yapılan yerdeki ergin sivrisinek popülasyonunu izleyin. Bu, ilgili yerlere ergin sivrisinek kapanları kurularak sağlanabilir.

Şunları Yapmayın


• Etkinliğin ölçülmesi amacıyla uygulama yaptıktan sonra larva toplamayın. Normal görünümlü larvalar her zaman mevcut olabilir.
• Etkinliğin ölçülmesi amacıyla uygulama yaptıktan sonra pupa toplamayın. Normal görünümlü pupalar her zaman mevcut olabilir. Bunlar, ergin hale gelemeyecektir.
• Uygulamadan sonra çevrede ergin sivrisinek gördüğünüzde, ALTOSİD'in etkili olmadığı sonucunu çıkarmayın. Bu uçkunlar, büyük olasılıkla uygulama yapılmayan bir yerden gelmiştir. Uygulama yapılan yerlerde larvaların pupa haline gelmesini beklemek ve pupadan ergin çıkışı olup olmadığını izlemek, etkinliğin saptanması amacıyla izlenmesi gereken tek yoldur. 4. Uygulamadan sonra larva veya pupa varlığının görülmesi durumunda tekrar ALTOSID ya da başka bir insektisit uygulamayın. Bu görüntü normaldir. ALTOSİD'in etkinliğinin göstergesi, uçkun sivrisinek varlığının olmamasıdır.

İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden ayrı bir şekilde kilit altında tutunuz.

Methoprene'in LD50 değeri: >34,600 mg / kg

İlk yardım


İlacı yutan kişiyi kusturmayınız. Söz konusu kişiyi ve bu etiketi derhal bir doktora gösteriniz. Göz ve cilt temasında bu kısımları derhal 10-15 dakika süreyle su ile yıkayınız.

Bileşimi

1 Litrede 50 g (saf) S-methoprene içerir.

Antidotu

Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Midenin yıkanması halinde mide içeriğinin aspirasyonunu önleyiniz. Ambalaj şekli: 10 It'lik bidonlarda.

ALTOSİD (S-methoprene)'in diğer kimyasal ve biyolojik ajanlarla karşılaştırmalı toksisitesi

Karşılaştırılan Ajan   LD50 Değerleri (mg/kg)
Diflubenzuron
Pryproxifen
Triflumuron
Temephos
Bti
S-Methoprene
  > 4.640
> 5.000
> 5.000
8.600
> 30.000
34.600